Stavební Mechanizace s.r.o.

Stavební mechanizace VM s.r.o
Za Drahou 1293
75701 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 571 621 566
Fax: +420 571 616 393

E-mail: jnaus@stavebni-mechanizace.cz
Web:    www.stavebni-mechanizace.cz

Profil společnosti

Společnost s ručením omezením Stavební mechanizace VM s.r.o. vznikla v roce 2004 změnou právní formy podnikání.
Jejím vlastníkem a statutárním zástupcem je pan Jiří Nauš,podnikající od roku 1992 jako fyzická osoba.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku, krajský soud Ostrava,pod spisovou značkou C 27887 a v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeném na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
V současné době má firma 40 kmenových zaměstnanců z toho 6 THP a 34 dělnických profesí.

Na základě živnostenských listů a koncesních listin provozuje firma tyto činnosti:

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Těžba nevyhrazených nerostů
 • Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • Přípravné práce pro stavby
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Nakládání s odpady
 • Zprostředkování služeb
 • Velkoobchod
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Specializovaný maloobchod
 • Zprostředkování obchodu

Nosným programem firmy je provádění staveb s vysokým podílem zemních prací.
K provádění těchto staveb je firma dobře vybavena špičkovou technikou s dostatečnou těžební a přepravní kapacitou. Ze stavebních prací dominují revitalizace toků, sanace půdních sesuvů, liniové stavby, výstavby účelových komunikací, výstavby průmyslových objektů, výstavby občanských staveb, zakládání staveb a velkoobjemové zemní práce.
Firma dbá na ekologii a dopad prováděných prací na životní prostředí.

stavebni-mechanizace.cz           web-klanica